10 Bijbelteksten Over Angst

Psalm 91 christelijke kaart Mir Design

Het gevoel overviel me. Ik las het nieuwsbericht en de angst vloog me aan. Ik had bewust nieuwsartikelen daarover niet gelezen, want ik wist wat het met met zou doen. Maar op dat moment kwam het toch onder mijn aandacht en ik werd bang.

Nu kon ik 2 dingen doen. Ik kon de angst laten heersen in mijn hoofd en hart en Google af gaan zoeken voor meer informatie en antwoorden op al mijn vragen. Of ik kon naar God gaan, de Enige die mij echte rust en vrede zou kunnen geven.

Dat laatste deed ik. Ik klikte het nieuwsbericht weg. Ik pakte mijn Bijbel, pen en papier en begon Bijbelteksten over angst op te schrijven. Ondertussen bad ik tot God of Hij mij vrede en rust wilde geven. En die gaf Hij, want Hij is goed. Na het opschrijven van de 6e Bijbeltekst, begon ik rustig te worden van binnen. Want ik wist: God is groter dan alles wat er speelt in de wereld. De teksten hebben weken in de badkamer gehangen om me eraan te herinneren dat ik niet bang hoef te zijn en dat God groter is dan mijn angst. En wauw, wat een troost is dat!

De teksten die ik opschreef deel ik graag met jou. Wat het ook is waar jij bang voor bent, ik bid dat deze teksten jou mogen bemoedigen en dat je Gods vrede en rust, die alle verstand te boven gaat, mag ontvangen (Filipenzen 4:7).

Ik moedig je aan om de teksten niet alleen hier te lezen, maar ze echt op te zoeken in je Bijbel, de context te lezen, en de teksten op te schrijven. De woorden zullen dieper tot je doordringen.

Psalm 56:5

Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?

Deuteronium 31:8

De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en weest niet ontsteld.

Psalm 23:4

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent bij mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Johannes 14:27

Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Psalm 91:4

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en pantser.

Deze tekst staat ook op één van mijn christelijke kaarten. Klik hier om hem te bekijken. (De Engelse versie vind je hier.)

Jesaja 12:2

Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is in de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.

Spreuken 29:25

Mensenvrees legt iemand in een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.

Psalm 46:2

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Psalm 56:4

Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.

Psalm 55:23

Leg uw last op de HEER en Hij zal u steunen, nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

Psalm 94:19

Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost de vreugde van mijn ziel.

Mocht je het leuk vinden, we hebben meerdere christelijke kaarten in de collectie met Bijbelteksten of bemoedigende teksten. Tof om naar iemand te sturen, maar ook juist mooi als bemoediging voor jezelf. Zet een kaart op je nachtkastje hang het op je spiegel. Klik op onderstaande knop om de collectie christelijke kaarten te bekijken.

Christelijke Kaarten